HONDA ÔTÔ VĨNH PHÚC
Điện thoại: 0968.651.634
Địa chỉ: Khu Dộc Đồng, đường đầu cầu vượt QL2A, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Email: viethondavp@gmail.com